Zaken Maken

Category : Informatietechnologie

Informatietechnologie

Spraakherkenning

Spraakherkenning of spraakherkenning is een computer softwareprogramma of hardware-apparaat dat menselijke spraak kan herkennen en interpreteren. Het is een methode om een ​​apparaat te besturen of bestellingen uit te voeren zonder dat er een toetsenbord...