Zaken Maken
Image default
Coöperaties

Vijf soorten rechtsgebieden

Rechtsgebieden zijn ontzettend belangrijk voor onze samenleving, maar ook gemakkelijk om door elkaar te halen. Het kan daarom fijn zijn om over een aantal van de voornaamste rechtsgebieden wat extra informatie te hebben. Omdat er zoveel soorten rechtsgebieden zijn, zijn er ook verschillende advocaten te benaderen. Dat is goed om in je achterhoofd te houden. 

Arbeidsrecht 

Het arbeidsrecht heeft alles te maken met de relatie tussen een werkgever en werknemer. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst die aan een aantal regels moet voldoen. Je kan denken aan de manier van handelen bij ziekte of afspraken over de loon. 

Binnen deze recht staat de bescherming van de werknemer voorop. Het doel is vooral om meer evenwicht te creëren tussen beide partijen, want het kan voor een werknemer erg makkelijk zijn om een bepaalde machtspositie aan te houden tegenover zijn of haar werknemer. 

Ondernemingsrecht 

Onder ondernemingsrecht vallen uiteenlopende onderwerpen. Deze rechtsgebied is goed om te kennen voor alle soorten ondernemers. Van het kiezen van een rechtsvorm tot het ontslaan van een bestuurder. Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. 

Een ondernemingsrecht advocaat kan helpen bij overnames, fusies of herstructurering van uw bedrijf. Er komen veel rechtszaken aan bod bij dit soort zaken en een ondernemingsrecht advocaat kan hier perfect in adviseren of een bepaalde richting in leiden. De advocaat kan zich onder andere bezighouden met het opstellen van aandeel overeenkomsten. 

Bestuursrecht

Dit is de verhouding tussen de overheid en de burgers. In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Denk aan vergunningen, uitkeringen of dwangbevelen. Bestuursrecht heet ook wel administratief recht. Wanneer je het niet eens bent met het besluit van de overheid kan je bezwaar maken. Is deze afgewezen, dan kan je ervoor kiezen om beroep te doen bij een bestuursrechter. 

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is het een recht dat heeft te maken met alles op het gebied van onroerend goed. Wat hier ook onder valt is bouwrecht, want dit is namelijk een specialisatie binnen het vastgoedrecht. 

een advocaat vastgoed kan meer dan alleen advies geven over bijvoorbeeld het kopen of verkopen van een pand, maar denk ook aan problemen zoals projectontwikkeling, financiering of burenrecht etc.  deze vorm van rechtsgebied overkoepelt veel verschillende disciplines en kan daarom nogal ingewikkeld zijn om te behandelen. 

Erfrecht 

Het erfrecht bevat de regels over de nalatenschap van een overledene. Met een verklaring van erfrecht bewijst u dat u recht heeft op de erfenis. Hierin staat bijvoorbeeld wie is overleden, of er een testament was en wie de erfgenamen zijn. 

Mocht er geen testament door de overledene opgesteld zijn, dan bepaalde de wet wie de erfgenamen zijn en waar deze mensen rechten op hebben. Bij de wettelijke verdeling in het erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. En ook dit geldt alleen op het moment dat er geen testament is gemaakt. 

Als er wel sprake is van een geschreven testament kan er afgeweken worden van de wettelijke regels, dit wordt ook wel testamentair erfrecht genoemd. 

Buiten deze vijf rechtsgebieden zijn er natuurlijk nog een heleboel meer om uit te leggen, maar dit zijn toch wel de bekendste. Mocht je vragen hebben, zijn er genoeg organisaties zoals Aspremont advocaten Tiel, die je te hulp kunnen schieten en duidelijkheid kunnen geven. En deze duidelijkheid is in veelal van deze situaties van groot belang. 

https://aspremontadvocaten.nl/advocaat-tiel/