Zaken Maken
Image default
Energie

Duurzame energiebronnen

Voorbeelden duurzame energiebronnen

Duurzame energiebronnen: wat zijn het?

Duurzame energiebronnen zijn niet slechts bronnen waaruit energie wordt gehaald. Voorwaarde voor het feit deze ‘duurzaam’ te mogen noemen, is als volgt: de energiebron moet herhaaldelijk bruikbaar zijn en het winnen van de energie moet geen schadelijke stoffen uitstoten in het milieu. Is het eerste wel het geval, maar is het winnen van de energie tóch schadelijk voor het milieu? Dan is het slechts een hernieuwbare energiebron te noemen. Deze term en de term duurzame energiebronnen worden veel door elkaar gebruikt, maar dat is ten onrechte.

Tweede generatie bio-energie

Een van de voorbeelden van duurzame energiebronnen is tweede generatie bio-energie. Deze energie wordt gewonnen uit organische afvalstoffen die al een ander doel hebben gehad. Tuinafval of frituurvet zijn hier goede voorbeelden van. Deze grondstoffen zouden namelijk niet meer gebruikt kunnen worden, als het niet voor energiewinning was. Het verschil met eerste generatie bio-energie is dat die generatie grondstoffen behelst die nog wél een ander doel kunnen doen, zoals gewassen voor voedsel. Kies je daarvoor, dan kies je voor minder voedsel en speciale productie van deze gewassen ten faveure van energiewinning. Echter kost de productie hiervan ook CO₂. Eerste generatie bio-energie is dus slecht voor het milieu, en niet duurzaam. Tweede generatie bio-energie wordt daarentegen dus gemaakt van grondstoffen die reeds al zijn geproduceerd en verder niet meer gebruikt kunnen worden.

Zonne-energie

Het opvangen van het licht en warmte van de zon via zonnepanelen is tegenwoordig steeds populairder. Logisch ook, want dit is een duurzame energiebron. Het is een investering die je gegarandeerd op lange termijn zult terugkrijgen. Financieel, maar ook gelet op het milieu. De kleine hoeveelheid CO₂ die uitgestoten wordt tijdens de productie van de panelen, is verwaarloosbaar als je ziet hoeveel fossiele energie je bespaart met het gebruik van zonnepanelen. Het omzetten van zonnewarmte en -licht in energie produceert geen CO₂, wat deze energiewinning duurzaam maakt.

Windenergie

Windenergie is net als zonne-energie duurzaam. Een windmolen met bladen die ronddraaien als het waait, zorgt ervoor dat de kracht van de draaiing van deze bladen omgezet wordt in energie. Ook dit proces produceert geen CO₂. En ook hier geldt: de hoeveelheid CO₂ die vrijkomt tijdens productie ervan, weegt niet op tegen de hoeveelheid die uiteindelijk bespaart wordt door diezelfde windmolen.

Waterenergie

Nederland is een waterland. We zijn daarom gelukkig ook erg goed in het omzetten van water in energie. Alhoewel water niet letterlijk omgezet wordt, maar de kracht die ontstaat wanneer water tegen een rad duwt. Dit rad komt in beweging en de kracht die daarbij vrijkomt, wordt omgezet in energie. Totaal CO₂-vrij dus! En daarmee een prachtig voorbeeld van een duurzame energiebron.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/duurzame-energiebronnen/