Zaken Maken
Image default
Energie

Een kijkje in de biobrandstof

Wat is biobrandstof?

Biobrandstof is de samenvoeging van twee termen: bio en brandstof. Bio is de afkorting van biologisch, hetgeen betekent dat het goed is voor de natuur. Met een brandstof kunnen motoren in verschillende gradaties fungeren. Dit betekent dat biobrandstof een middel is waarmee verbrandingsmotoren en machines op een biologische wijze worden aangedreven.

Hoe komt biobrandstof tot stand?

Omdat de term biologisch in de naam zit kun je al raden dat dit middel milieuvriendelijk tot stand komt. Als je kijkt naar biobrandstof in het algemeen dan ontstaan deze voornamelijk uit organische grondstoffen. Denk hierbij aan dierlijk en plantaardig materiaal. Hiervan wordt een synthetische brandstof gemaakt. Dat wil zeggen dat er verschillende stoffen zijn gecombineerd in één.

Biobrandstof was al eerder populair

Men zegt wel eens dat vroeger alles beter was. In het geval van biobrandstof kan dit zeker als waarheid gezien worden. Vroeger maakte men namelijk bijna uitsluitend gebruik van biobrandstof. Met hout, gedroogde uitwerpselen en plantaardige oliën werd een energiebron gecreëerd voor de machines toentertijd. Rond 1900 reden er zelfs al auto’s volledig op plantaardige oliën. Verder in de twintigste eeuw werden fossielen brandstoffen als aardgas, bruinkool en steenkool ontdekt en veelvuldig gebruikt. Dit was goedkoper en makkelijker en werd daarom geprefereerd boven de milieuvriendelijke variant. Biobrandstof is nu weer mondjesmaat zijn intrede aan het doen in de huidige samenleving.

Meerdere soorten biobrandstof

Biobrandstof is een overkoepelende term waaronder biogas en biodiesel vallen. Dit zijn twee soorten brandstof die dus allebei biologisch zijn. Biodiesel wordt gemaakt van vettige gewassen zoals maïs. Er is een vertakking vanuit biodiesel naar FAME en HVO. Twee soorten die hun voor- en nadelen hebben. Zo is FAME goedkoper maar trekt deze wel water aan, wat op den duur funest wordt voor een verbrandingsmotor. Bij HVO is dit omgekeerd: dit is een zuiverdere vorm van biodiesel omdat deze waterafstotend is, wat hem ook duurder maakt. Kijken we naar biogas dan kunnen we stellen dat dit wordt gemaakt van de stoffen die vrijkomen bij het afbreken van mest en afval.

Duurzame biobrandstof

Het grote voordeel van biobrandstof is dat dit hernieuwbaar is. Daar waar fossiele brandstoffen eindig zijn en uiteraard tevens schadelijk voor het milieu, kent biobrandstof deze nadelen niet. Het is dus uiterst duurzaam en goed voor het milieu. Een directe overstap van fossiele naar biologische brandstoffen is lastig. Het is daarom goed dat er meer en meer aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden van biobrandstof.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/biobrandstof/