Zaken Maken
Image default
Zakelijke dienstverlening

Excedent regeling

In Nederland zitten de meeste werknemers bij een verplicht gesteld pensioenfonds. Er is dan geen vrije keuze. De sociale partners hebben al voor u gekozen. Dat is vaak goed bedoeld echter als deze pensioenregeling allemaal beperkingen kent wordt ik er minder enthousiast over. Er zijn namelijk veel verplicht gestelde pensioenfondsen die beperking kennen.

Verplicht gestelde pensioenfondsen met beperkingen

De kwaliteit van een pensioenregeling wordt bepaald door de premie-inleg. Deze is bij niet alle pensioenfondsen adequaat en dat is terug te zien in het resultaat. Bijvoorbeeld:

Een lager plafond en een hogere drempel

Het bedrag waarover pensioen wordt berekend heet de pensioengrondslag. Dat is het verschil tussen het pensioengevend loon en een drempel (franchise). Het maximaal pensioengevend loon is € 128.810 (2023). Veel pensioenfondsen toppen deze voor hun regeling af op ongeveer de helft, zo’n € 60.000. De franchise is minimaal € 16.322 (2023). Echter veel pensioenfondsen gebruiken een hoger minimum. Door een lager plafond en een hogere drempel is de pensioengrondslag lager. Over de lagere pensioengrondslag mag een deelnemer maximaal 1,875% per jaar aan pensioen opbouwen. Veel pensioenfondsen gebruiken 1,5%. Het effect kan zijn:

Stel, Maxime verdient € 80.000 per jaar. Maximaal zou de pensioenopbouw per jaar € 1.193 kunnen zijn. Echter als zij bijvoorbeeld in de Drankindustrie zou weken (Pensioenfonds Detailhandel) dan is het maximale pensioengevend loon afgetopt en het opbouwpercentage lager waardoor de jaarlijkse opbouw slechts € 714 is. Een verschil van 40%!

Wat kan de werkgever eraan doen?

Hij kan een aanvullende excedent pensioenregeling afsluiten die de beperkingen van het pensioenfonds aanvult. Soms kan dat bij het pensioenfonds zelf, of extern bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling. Belangrijk om u daar goed over te laten inlichten. Zoek daarvoor een onafhankelijk pensioenadviseur. Er zijn gradaties in onafhankelijkheid. Een adviseur van een pensioenfonds zal sneller de excedentregeling van het eigen pensioenfonds aanprijzen en een pensioenadviseur die ook bemiddelt in verzekeringen een verzekeraar. Pensioenlogica werkt voor u en bemiddelt niet. Dat is echt onafhankelijk, het maakt Pensioenlogica niet uit waar de regeling wordt ondergebracht als het maar de beste oplossing voor u is.